Inzage van conceptgebiedsvisie

De conceptgebiedsvisie Ruilverkaveling is gereed en ligt vanaf donderdag 20 mei t/m vrijdag 4 juni 2021 voor iedereen ter inzage. U kunt tijdens deze periode een inspraakreactie indienen. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen. 

Wat staat er in de gebiedsvisie

In de gemeentelijke Structuurvisie (2009–2011) is het gebied De Ruilverkaveling aangeduid als een karakteristiek, kleinschalig gebied dat het verdient om de aanwezige landschappelijke kwaliteit te behouden. In de Ruimtelijke Visie van de Greenport Aalsmeer (2015) is het gebied als ‘maatwerkgebied’ aangeduid. Het karakter van het gebied staat mede door economische ontwikkelingen onder druk. Er is behoefte aan duidelijke keuzes voor de toekomst. Deze gebiedsvisie geeft daar invulling aan. Om te komen tot de gebiedsvisie voor de Ruilverkaveling is samen met bewoners, bedrijven en belangengroepen onderzocht wat de toekomstmogelijkheden voor het gebied zijn.  

Ter inzagelegging

De conceptgebiedsvisie Ruilverkaveling ligt 2 weken (van 20 mei t/m 4 juni 2021) ter inzage, online en op het gemeentehuis. U kunt de stukken online direct hier inzien:
Conceptgebiedsvisie Ruilverkaveling (pdf 3,9 MB)
en
Bijlage 1 Conceptgebiedsvisie Ruilverkaveling (pdf 5,4 MB). 

Op het gemeentehuis vindt u de conceptgebiedsvisie in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. LET OP: Zijn de coronamaatregelen dan nog van kracht? Maak dan van tevoren eerst een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, via telefoonnummer is (0297) 513 111.

Inspraakreactie indienen

Tijdens de inzagetermijn van 2 weken (tot 4 juni) kunt u uw inspraakreactie over de conceptgebiedsvisie kenbaar maken. Dit kan eenvoudig via ons online reactieformulier Inspraakreactie Conceptgebiedsvisie.
U kunt uw reactie ook indienen per brief of per e-mail: 

Per post
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uithoorn 
Postbus 8 
1420 AA Uithoorn
onder vermelding van het zaaknummer 2021-047191.

Per e-mail
Mail uw reactie naar gemeente@uithoorn.nl en vemeld in de onderwerpregel het zaaknummer 2021-047191.

Wat gebeurt er daarna

Waar dat kan passen we de conceptgebiedsvisie aan op basis van de inspraakreacties. Alle ingekomen reacties worden, samen met de reactie van de gemeente, gebundeld in een inspraaknota. Deze nota wordt gedeeld met iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend en is één van de bijlagen van het raadsvoorstel voor de gebiedsvisie. De gemeenteraad zal een besluit nemen over de vaststelling van de gebiedsvisie, waarbij zij de ingekomen inspraakreacties zal betrekken. Als de gebiedsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, zal hiervan opnieuw kennis worden gegeven. Tegen het besluit tot vaststelling van een gebiedsvisie staat ingevolge artikel 8.3 Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid open.

Over

Uithoorndenktmee.nl  is een initiatief van de gemeente Uithoorn.

Niet alle projecten staan op deze website kijk voor meer projecten op www.uithoorn.nl

Meedenken

Op deze site kunt u meedenken over projecten in de  Uithoorn en De Kwakel.

 

 

Spelregels

Iedereen mag meedoen op het forum. We hebben wel een aantal spelregels. Lees meer.

 

Contact

Contact
Privacy

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.