Sport en wonen in De Kwakel

In december 2019 heeft de gemeente het idee naar buiten gebracht om de sportvelden van De Kwakel te verplaatsen naar het gebied ten westen van Bezworen Kerf en het Lange Eind ten zuiden van dorpskern De Kwakel. In dit gebied is woningbouw niet toegestaan door de contouren van Schiphol. Op de vrijgekomen sportlocaties kunnen vervolgens woningen worden gebouwd, wat wel is toegestaan. Dit idee is ontstaan omdat er grote behoefte is aan woningen. In een raadsbericht zijn op 11 juni 2020 daarvan de tussentijdse resultaten bekendgemaakt.

 We zijn in gesprek geweest met de verenigingen en hebben onderzoek gedaan naar het aantal en het soort woningen dat we kunnen bouwen, de gevolgen voor verkeer, de kwaliteit van de bodem in de ruilverkaveling, en naar de mogelijkheden om de sportcomplexen op de nieuwe locaties in te passen. Daarbij hebben we ook in kaart gebracht wat de kosten zijn voor de verplaatsing van de sportvelden en welke kosten en opbrengsten de gemeente heeft bij de bouw van de woningen.

Helaas hebben we daaruit de conclusie moeten trekken dat het idee van de verplaatsing van alle sportcomplexen uitkomt op een aanzienlijk financieel tekort. Daarom is ook gekeken naar een vijftal varianten waarmee de kosten worden verlaagd en toch een aanzienlijk aantal woningen kan worden gebouwd. Deze varianten zijn:

  1. verplaatsing van KDO (inclusief handbal, evenemententerrein en sporthal) naar de Ruilverkaveling; 
  2. verplaatsing van Qui Vive hockey naar de ruilverkaveling, Qui Vive tennis en Thamen (inclusief jeu de boules) naar De Legmeer; 
  3. verplaatsing van Qui Vive hockey en Qui Vive tennis naar De Legmeer; 
  4. verplaatsing van Qui Vive tennis en Thamen (inclusief jeu de boules) naar De Legmeer; 
  5. verplaatsing van Thamen naar De Legmeer. 

De varianten 1 tot en met 3 komen ook uit op een groot financieel tekort. Het college heeft daarom besloten deze varianten nu niet verder te onderzoeken. 

Dat betekent dat we alleen de varianten 4 en 5 verder onderzoeken.Uiteraard gaan we daar verder over met Thamen en Qui Vive tennis in gesprek. In het uitgebreide raadsbericht is meer informatie te lezen.

Over

Uithoorndenktmee.nl  is een initiatief van de gemeente Uithoorn.

Niet alle projecten staan op deze website kijk voor meer projecten op www.uithoorn.nl

Meedenken

Op deze site kunt u meedenken over projecten in de  Uithoorn en De Kwakel.

 

 

Spelregels

Iedereen mag meedoen op het forum. We hebben wel een aantal spelregels. Lees meer.

 

Contact

Contact
Privacy

 

 

Cookie settings