Koersplan Sociaal Domein

Logo Koersplan Sociaal Domein Uithoorn

Denk mee over de sociale koers van Uithoorn en De Kwakel!

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de nieuwe taken rond jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie in te bedden in de gemeentelijke dienstverlening. Nu is het tijd voor de vraagkant: op welke nieuwe manieren gaan we de inwoners ondersteunen die de hulp van de gemeente inroepen? Dat gaan we samen bepalen met professionals van de gemeente en van de organisaties waarmee wij samenwerken, en natuurlijk met de inwoners van Uithoorn en De Kwakel!

De Startbijeenkomst 'Koersplan Sociaal Domein 2020' op 24 september vormde de aftrap van een serie interactieve netwerkbijeenkomsten, pilots en gesprekken en pop-upontmoetingen met inwoners en organisaties in de gemeente.

De uitkomsten gaan we opschrijven, opnemen, optekenen en filmen. Ze komen terecht in het KoersPlan Sociaal Domein Uithoorn 2020 - en verder, dat we aan de gemeenteraad voorleggen.

 

Over

Uithoorndenktmee.nl  is een initiatief van de gemeente Uithoorn.

Niet alle projecten staan op deze website kijk voor meer projecten op www.uithoorn.nl

Meedenken

Op deze site kunt u meedenken over projecten in de  Uithoorn en De Kwakel.

 

 

Spelregels

Iedereen mag meedoen op het forum. We hebben wel een aantal spelregels. Lees meer.

 

Contact

Contact
Privacy