Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

De Irenelaanlocatie

De Irenelaanlocatie ligt tussen de Koningin Máximalaan, Thamerlaan, Prinses Irenelaan en de Dorpsstraat. De herontwikkeling van de Irenelaanlocatie is een belangrijke stap voor de vernieuwing van het centrum van Uithoorn. Samen met de aanleg van het nieuwe verkeersplan, de plannen voor de renovatie en herontwikkeling van het winkelcentrum én de plannen voor het Schansgebied zal een ontwikkeling van deze locatie ook een kwaliteitsimpuls geven aan het centrumgebied van Uithoorn.

De Irenelaanlocatie kan worden opgedeeld in 2 deelgebieden: A) het noordelijke deel met de burgemeesterswoning en B) het zuidelijke deel met de supermarkt. In de eerste fase van de plannen richten we ons vooral op deel A.

Waarom een nieuw plan?

Voorheen was de Irenelaanlocatie bebouwd. Deze bebouwing is in 2013 grotendeels gesloopt. Het gedeelte met de supermarkt en de voormalige burgemeesterswoning op de hoek van de Koningin Máximalaan en Thamerlaan zijn blijven staan. Daartussen ligt een open ruimte die nu gebruikt wordt voor parkeren.

Het is altijd de bedoeling geweest de Irenelaanlocatie opnieuw te bebouwen. In het verleden zijn er plannen geweest waarin het winkelcentrum Amstelplein grootschalig zou worden uitgebreid naar deze locatie. Maar door alle veranderingen door de jaren heen is de behoefte aan uitbreiding van winkels veranderd. We hebben toen verder gewerkt aan een plan met alleen woningen en de daarbij behorende parkeerplaatsen.

Een verkeerkundige analyse, vooruitlopend op het op te stellen parkeerbeleid, heeft ons echter nieuwe inzichten gegeven. Het volledig opheffen van het tijdelijke parkeerterrein zal zorgen voor een flinke verhoging van de parkeerdruk in het gebied rondom de Prinses Irenelaan. Dat vinden wij ongewenst. Om de parkeerdruk te verlagen hebben wij het plan opnieuw aangepast. Een uitgewerkte versie van het plan geeft u een goed beeld van hoe de Irenelaanlocatie eruit kan komen te zien.

Wat vindt u?

Wij zijn als gemeente benieuwd wat u als bewoner of ondernemer van het plan vindt. Daarom hebben wij op 1 december een inloopavond in het gemeentehuis van Uithoorn georganiseerd. Tijdens deze inloopavond konden aanwezigen het plan bekijken, vragen stellen en hun mening geven. Wilt u ook graag reageren op het plan? Dan kunt u onze online vragenlijst invullen. Een overzicht van alle reacties plaatsen wij op deze website.

Wat gebeurt er hierna?

Mede op basis van uw reactie wordt het plan verder uitgewerkt tot een definitief schetsontwerp. Dit ontwerp wordt, samen met de stedenbouwkundige uitgangspunten, voorgelegd aan het college. Het is meteen ook de basis voor de selectieprocedure om een partij te vinden die de woningen gaat ontwerpen en bouwen. Voor dit proces is nog geen planning bekend maar zal in de eerste helft van 2023 starten.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Andrea Rats via dorpscentrum@uithoorn.nl of via telefoonnummer 0297-513111.

Cookie-instellingen