Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Legmeerbos

Vanuit huis het groen in lopen of fietsen. Lekker met de hond erop uit. Kortom, ontspannen, genieten en recreëren in het Legmeerbos. Dat is de droom van Buurtbeheer De Legmeer (BBL). De Gemeente onderzoekt samen met Buurtbeheer of het Legmeerbos haalbaar is. Daarom zijn nieuwe schetsen gemaakt voor het gebied. In deze schetsen wordt voortgeborduurd op het ontwerp uit het Masterplan Legmeerbos dat in 2019 samen met bewoners is gemaakt. En natuurlijk betrekken we u ook bij deze nieuwe schetsen. Op deze pagina leest u meer over de schetsen. 

Wat vindt u?

Wij hoorden graag wat bewoners en andere belanghebbenden van de nieuwe schetsen vinden. Daarom konden zij op verschillende manieren hun mening geven. Via een online enquête bijvoorbeeld, die op 10 april sloot. Daarnaast organiseerden wij een bijeenkomst voor bewoners, andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Deze bijeenkomst vond in twee rondes plaats op 5 april in de kantine van Legmeervogels. Na een presentatie van de plannen, konden aanwezigen vragen stellen en in gesprek gaan met BBL en vertegenwoordigers van de Gemeente. Tussen de presentaties door konden mensen deelnemen aan een veldexcursie. Tijdens deze excursie liepen we door het gebied om te laten zien wat de bedoeling is.

Wat gebeurt er met uw mening?

De reacties van alle deelnemers gebruiken we om de schetsen verder uit te werken. Ook informeren we de gemeenteraad over wat zij van de schetsen vinden. Op basis van de aangepaste schetsen maken we een berekening van de kosten voor aanleg en onderhoud van het Legmeerbos. In juni staat het project op de agenda van de gemeenteraad. De gemeenteraad kijkt dan onder meer of de plannen wenselijk en (financieel) haalbaar zijn. Afhankelijk van de wensen en het budget is er ook een kans dat we met een groeimodel gaan werken. Dus nu een basis-bos en aanvullingen door de jaren heen; dat moet allemaal nog blijken.

Uiteraard delen we de uitkomsten van de enquête en het verslag van de bijeenkomsten ook met u. Dit doen we via het participatieverslag op deze website. U kunt zich op deze website ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo mist u niets!

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Mette Vernooij van de Gemeente Uithoorn via mette.vernooij@uithoorn.nl.

Cookie-instellingen