Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Omgevingsvisie, GRZ, Horeca en Recreatie en Toerisme

Uithoorn 2040

Omgevingsvisie Uithoorn 2040, visie Groene recreatieve verbindingszone, Horecavisie en visie Recreatie en Toerisme definitief vastgesteld. 

Toelichting Omgevingsvisie Uithoorn 2040

De Omgevingsvisie Uithoorn 2040 beschrijft de doelen en ambities van de gemeente voor de toekomst: een duurzame en gezonde leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren. In de omgevingsvisie zijn de belangrijkste onderwerpen vertaald naar vijf pijlers: Sociaal en cultuur verbinden, Veerkrachtig ondernemen, Toekomstbestendig wonen en verplaatsen, Groen, blauw en duurzaam omarmen en Gezond en veilig leven. Aan het opstellen van de Omgevingsvisie Uithoorn 2040 is een uitgebreid participatietraject voorafgegaan. 

Bekijk de Omgevingsvisie in 1 oogopslag

Omgevingsvisie Uithoorn 2040

Toelichting gebiedsvisie Groene en Recreatieve verbindingszone

Groen (beplanting) en water zijn heel belangrijk voor onze gemeente. Het vormt het karakter van Uithoorn en De Kwakel. En het zorgt voor een prettige leefomgeving, verkoeling en waterbuffering. Water en groene recreatieve routes nodigen ook uit tot bewegen. Daarnaast helpt beplanting om de biodiversiteit te behouden. In de gebiedsvisie staat beschreven hoe een groene en recreatieve verbindingszone tussen de Westeinderplassen en de Amstel kan bijdragen aan een fijnere leefomgeving. Aan het opstellen van de gebiedsvisie is een uitgebreid participatietraject voorafgegaan.

Visie Groene recreatieve zone 

Toelichting Horecavisie

In de horecavisie staan de diversiteit, ontwikkeling en ruimtelijke spreiding van de horeca in de gemeente centraal. Volgend op de visie worden - waar nodig - nieuwe vergunningsregels, uitvoeringsregels en handhavingsregels opgesteld. Aan het opstellen van de Horecavisie is een uitgebreid participatietraject voorafgegaan.

             Horecavisie.                       

Toelichting visie Recreatie en Toerisme

De gemeente vindt meer recreatie en toerisme belangrijk. Voor de eigen inwoners, en voor gasten moeten er voldoende en goede voorzieningen voor recreatie en ontspanning zijn. Aan het opstellen van de visie Recreatie en Toerisme is een uitgebreid participatietraject voorafgegaan.

Visie op Recreatie en Toerisme 

 

 

 

 

Cookie-instellingen