Locatieontwikkeling Thamen (nieuwbouw Vakcollege)

Eerstvolgend:

  • Uitwerking verder plan, en school laat schoolgebouw ontwerpen Planning
  • Alle veelgestelde vragen over Locatieontwikkeling Thamen Lees

Vakcollege Thamen (scholengemeenschap voor vmbo) krijgt een geheel nieuw schoolgebouw. Op 29 juni 2023 koos de gemeenteraad unaniem voor de investering voor een volledig nieuw schoolgebouw, waarbij het Skills Lab ook verdwijnt. De school wordt eerst naast het bestaande gebouw gebouwd, zodat er geen tijdelijke huisvesting nodig is. Ook omvat het plan 3 gymzalen die geschakeld een trainingshal voor verenigingen vormt, en een halfondergrondse parkeergarage onder en groene heuvel. Op de rest van de kavel worden 4 woontorentjes met zo betaalbaar mogelijke woningen ontwikkeld. 

Wat vooraf ging

De gemeenteraad heeft in 2021 akkoord gegeven om te onderzoeken hoe nieuwbouw op de locatie zou passen. In dit idee bleef aanvankelijk het zogenoemde SkillsLab (het bijgebouw met het zaagtanddak waar de leerlingwerkplaats zit) behouden. Later is ook een oplossing waarbij alles nieuwbouw wordt, onderzocht. Ook wordt gekeken hoe andere urgente thema's als sporten, woningbouw en vergroening ingepast kunnen worden. Als de onderzoeken zijn afgerond, wordt de meest ideale oplossing voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt een besluit over de investering. Via deze video ziet u de opzet van het plan in een 3D maquette.

De aanleiding voor een nieuwe school

De beslissing van de gemeenteraad om nieuwbouw voor de school te onderzoeken, sluit aan bij de wens van het college van burgemeester en wethouders en van de school zelf. Aanleiding van het besluit is de gebrekkige staat van het huidige schoolgebouw. In december 2020 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2036 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin werd het Vakcollege Thamen specifiek onder de aandacht gebracht. In het voorgaande plan werd de gebrekkige staat van dit schoolgebouw ook al genoemd. Daarnaast is het Vakcollege-gebouw eigenlijk te groot voor het huidige en verwachtte aantal leerlingen. Die grootte zorgt voor onnodig hoge lasten zorgt voor de school. Tot slot zijn er problemen in de energiehuishouding, de klimaatbeheersing en heeft het gebouw te maken met loslatende gevelpanelen. Deze panelen zorgden voor acute onveiligheid. Door maatregelen is het acute gevaar weliswaar geweken, maar een structurele oplossing vergt flinke extra investeringen. 

Wethouder Onderwijs José de Robles: 'Ik ben blij met de beslissing van de gemeenteraad. Dit is dé kans om een duurzaam, toekomstbestendig schoolgebouw te realiseren. Deze belangrijke onderwijsvoorziening voor de regio voldoet zo aan behoeften voor de komende decennia. De centrale ligging van de locatie maakt deze ook nog eens goed bereikbaar met het openbaar vervoer.'

Oplossing waarbij bijgebouw SkillsLab blijft behouden

De gemeenteraad gaf in 2021 groen licht voor een serie onderzoeken. Wat zijn de mogelijkheden om deze nieuwbouw aan te pakken? Dit doet de gemeente samen met Vakcollege Thamen en schoolbestuur IRIS. De eerste conclusie was dat ‘nieuwbouw waarbij het bijgebouw SkillsLab blijft staan’ de meest toekomstbestendige oplossing is. Het SkillsLab krijgt dan een technische update. In de school zelf komen 2 gymzalen. Door nieuw te bouwen náást het bestaande schoolgebouw, is tijdelijke huisvesting op een andere plek niet nodig. Dat zien de school en de gemeente als een groot voordeel. Én het scheelt bovendien veel tijdelijke kosten.

Oplossing met volledige nieuwbouw

Ondertussen gebeurde er veel, in Uithoorn en in de wereld, waardoor het slim was nog eens naar de verschillende opties te kijken. In Uithoorn bleek er onder sportverenigingen behoefte aan extra trainingsruimte. En stegen de energieprijzen razendsnel. Zo werd nog eens gekeken naar volledige nieuwbouw van de school én werkplaats. En het maken van een trainingshal bij de school.

De resultaten van de onderzoeken leidden tot een 'meest ideale oplossing'. Die is aan de omwonenden gepresenteerd en vervolgens weer aan de gemeenteraad. Die gaat over de investering en nam op 29 juni 2023 een positief besluit over de investering. Nu volgen ontwerp en bouw.

Blijf op de hoogte via de Nieuwsbrief

Wilt u de ontwikkelingen in de plannen volgen? Dan kunt u zich aanmelden via de nieuwsbrief Nieuwbouw Vakcollege Thamen. De nieuwsbrief wordt op onregelmatige basis verzonden bij nieuws rondom het project. U kunt zich op ieder moment weer afmelden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief 
 

Cookie-instellingen