Visie op mobiliteit

Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, Leefbaar en Bereikbaar Uithoorn unaniem vastgesteld

Op donderdag 3 maart heeft de gemeenteraad unaniem de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, leefbaar en bereikbaar Uithoorn’ vastgesteld. Aan de hand van deze visie gaat de gemeente nu aan de slag met het uitwerken van concrete plannen.

Aan het vaststellen van deze mobiliteitsvisie is een intensief participatietraject voorafgegaan. Inwoners en andere belanghebbenden konden middels een enquête, online bijeenkomsten en een MeedenkMarkt uitgebreid meedenken. Deze uitkomsten zijn verwerkt in het concept Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, Leefbaar en Bereikbaar Uithoorn’. Na goedkeuring van het college van B&W op het concept, kon ook op de conceptversie gereageerd worden tijdens de inspraakperiode. Deze inzichten zijn verwerkt in de definitieve versie van de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. U leest de visie Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 'Veilig, Leefbaar en Bereikbaar Uithoorn' hier:

Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040

Wat is mobiliteit?

De mobiliteit verandert voortdurend. De komende tijd gaat de gemeente Uithoorn daarom aan de slag met de mobiliteitsvisie. Met mobiliteit bedoelen we het verplaatsen van personen en goederen in een gebied, en het gemak waarmee dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, je dagelijkse treinreis naar het werk, lopen of fietsen naar school, of een bezoek aan vrienden of familie. Mobiliteit betekent ook dat we kijken in welke gebieden waar enkel de voetganger de ruimte heeft.

Waarom deze visie?

De mobiliteitsvisie helpt ons om de mobiliteitsplannen voor de toekomst vorm te geven en Uithoorn voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan plannen voor het verbeteren van de parkeerdruk in het dorpscentrum, de Uithoornlijn, verkeersveiligheid rondom scholen bijvoorbeeld, leefbaarheid en duurzaamheid.

Denktanks en participatieweek 

Op 7 en 9 september hebben de Denktanks van de Mobiliteitsvisie plaatsgevonden. Dankzij de deelname van inwoners en andere belanghebbenden hebben wij waardevolle ideeën verzameld voor de toekomst van verkeer en mobiliteit in Uithoorn. Bent u benieuwd naar de presentaties en de opbrengst van de denktanks? Dan kunt u de documenten inzien. In de sheets “Klaagmuur & Wenspunt” en “Discussie” hebben we de informatie verwerkt die tijdens de Denktanks verzameld is.

In de week van 9 t/m 14 oktober vond de “Manifestatie-week” van de Omgevingsvisie plaats. Tijdens deze week konden belangstellenden over verschillende thema’s in Uithoorn meepraten. Ook over mobiliteit. Ook deze opbrengst is verwerkt in de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. 

 

Cookie-instellingen