De Vuurvogel

Nieuwbouw De Vuurvogel

Need a translation? Click on 'Vertaal' on top of the page. 
Basisschool De Vuurvogel krijgt naar alle waarschijnlijkheid een nieuw schoolgebouw. Dit is nodig, want het schoolgebouw is verouderd. Naast school komt er nog meer in het gebouw. Bijvoorbeeld kinderopvang en het MOC 't Kabouterhuis. Alles rondom kind en opvoeding, dus. We noemen het dan ook een Kindcentrum, afgekort IKC. 

Voor dit nieuwe gebouw zijn twee locaties mogelijk.
1. De locatie van de huidige Vuurvogel
2. De plek waar nu ’t Buurtnest staat.
Omdat er ook een grote vraag naar woningen is in Uithoorn, zijn er voor de overgebleven locatie plannen voor woningbouw. 

Stap voor stap werken

Om tot een nieuw gebouw te komen zijn er verschillende stappen te zetten. Dat noemen we fases. Als omwonende willen we u graag tijdens het hele traject op de hoogte houden van de plannen. En we horen op verschillende momenten graag van u wat u belangrijk vindt in de plannen. Het gaat namelijk om uw leefomgeving. Daarom vragen we op een aantal momenten om uw mening.

Eerst onderzoeken wat er kan

De plannen zitten op dit ogenblik nog in de onderzoeksfase. Om te weten wat de beste plek voor de nieuwe school is, kijken we naar een aantal zaken. Hoe groot moet de nieuwe school worden? Welke andere partijen kunnen ook een plek in het nieuwe gebouw krijgen, zoals de kinderopvang? En kunnen we bouwen en tijdens de bouw de school laten staan?

Op 15 december 2022 hielden we een eerste inwonersavond. Daar informeerden we de buurtbewoners over de onderzoeken voor de plannen. 

Wat is er verteld op de informatieavond?

Voor wie is het? De wens is om een gebouw neer te zetten voor alle kinderen in de wijk. Waar niet alleen kinderen tussen 4 en 12 jaar naar de basisschool kunnen. Ook de leeftijd 0-4 jaar (kinderopvang) en 12-16 jaar (met een jongerenontmoetingsplek) passen goed als samenwerkingspartners. 

Groen:  Er moet voldoende groen zijn om het gebouw heen.

Vuurvogel groen

Oversteek naar De Scheg: Gymmen gebeurt in de sporthal van MFA De Scheg. Die oversteek moet zo logisch en veilig mogelijk zijn vanaf de nieuwe school.

Vuurvogel oversteek

Zicht en overzicht: Het uitzicht vanaf de omringende woningen en flats speelt mee. Net als het overzicht dat de flats geven.

Vuurvogel zicht

Bereikbaarheid en parkeren: Op dit ogenblik gaat parkeren voor halen en brengen van leerlingen goed. Dit willen we zo houden.   

Vuurvogel parkeren

Als we al deze punten bekijken, hebben we voor nu een voorkeur om de school op de locatie van de huidige Vuurvogel te plannen. Maar we moeten eerst ook nog de kosten berekenen. Daarna beslist de gemeenteraad of dit plan door kan gaan.
Tijdens de informatieavond en de week erna kon u via het vragenformulier uw mening geven. Deze nemen we ook mee naar de gemeenteraad. 

Voorkeursmodel

Bekijk de poster met alle beelden

Klankbordgroep

Om de mening van de wijk steeds goed mee te kunnen nemen in de plannen en besluitvorming, wordt een klankbordgroep KC Vuurvogel gevormd. Hier kon u zich voor aanmelden. Samen met de andere leden van de klankbordgroep bent u ‘de ogen, oren en stem’ van uw buurt. Tijdens de informatieavond en via de mail zijn voldoende aanmeldingen binnengekomen. 

Vragen?

Heeft u vragen over deze plannen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door te bellen met de gemeente en te vragen naar Carla Minderhoud. Of door een mail te sturen naar vastgoed@uithoorn.nl. Vermeld in het onderwerp: Nieuwbouw De Vuurvogel.

Op deze pagina's vindt u steeds de laatste informatie. Of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief (mail). Dan mist u niets.

Cookie-instellingen