Stedenbouwkundige visie voor Kootpark-Oost

Kootpark-Oost mag gaan transformeren naar een prettige woon- en leefomgeving. Om de ontwikkelingen op de verschillende locaties en in verschillende jaren goed op elkaar en op de huidige woningen te laten aansluiten, heeft de gemeente een stedenbouwkundige uitgangspunten voor het gebied gemaakt. Dit zijn de voorwaarden waaraan iedere ontwikkelaar zich moet houden. Een totaalvisie dus. Er is daarbij gelet op groen in de wijk, de bouwhoogtes rondom huidige woningen, parkeergelegenheid en uitstraling. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de verkeersstructuur, is er ook goed gekeken naar verkeersveiligheid en sluipverkeer.

Bestaande en nieuwe woningen

Een belangrijk punt van de visie is om eenheid en samenhang in de wijk te creeëren. Die ontbreekt nu vaak door de losse bedrijventerreinen. Nieuwe woningen, zoals bijvoorbeeld op de Connexxionlocatie, moeten in uitstraling en bouwhoogte dan ook goed aansluiten op de huidige woningbouw. Zo wordt Kootpark-Oost echt onderdeel van woonwijk Kootpark. Ook wordt er gelet op de juiste mix tussen verschillende woonvormen. Van betaalbaar tot luxe en van (sociale) huur tot koop. Zo komen er niet alleen eengezinswoningen maar ook mogelijkheden voor senioren die overstappen naar een appartement.

Bouwhoogte

Voor de hoogte van de nieuwbouw zijn er ook richtlijnen. Zo zullen er geen appartementengebouwen worden gepland op plekken die direct grenzen aan laagbouw (huizen). Hoogbouw is mogelijk naar de randen van de Koningin Máximalaan en Zijdelweg toe. Daar sluiten hogere gebouwen goed aan bij de al aanwezige gebouwen.   

Parkeren

Bij wonen hoort parkeren. Maar de parkeerdruk in de wijk willen we niet verhogen. Daarom gebeurt parkeren zoveel mogelijk op het eigen terrein van de ontwikkelaars. Ook dagen we de ontwikkelaars uit om parkeren uit het zicht te plaatsen. Bjvoorbeeld met groene oplossingen.

Groen in de wijk

Want groen hoort bij deze nieuwe wijk. De speelplek ten noorden van het zwembad blijft dan ook gewoon. Aan de andere kant van het zwembad, tegenover de Rabobank komt ook een groene zone. Om de mooie groene rand langs de Koningin Máximalaan bij de wijk te betrekken, worden op de Connexxionlocatie doorkijkjes gemaakt naar dit groen. 

Verkeer

Groen krijgt zelfs een functie. Want wie nu de wijk inrijdt vanaf de Zijdelweg, kan makkelijk gaan dwalen. Het is niet overzichtelijk. Daarom gaat de hoofdweg met een bocht het Rabobankgebouw volgen. Deze weg wordt met bomen geaccentueerd. Zo wordt het een echte laan.  Bij het zwembad buigt de weg naar links. Hier komen ook de Sportlaan en uitrit van de nieuwbouw op de Connexxionlocatie samen op een verkeerspleintje. Om sluipverkeer te mijden komt er vanuit de nieuwe Connexxionwijk geen directe doorgang naar de Koningin Máximalaan.   

Uitstraling

Tot slot moet nieuwbouw goed bij bestaande bouw passen. Of krijgt bestaande bouw zoals het Rabobankgebouw een echte facelift. De nieuwe wijk Kootpark-Oost wordt zo representatief en een prettige leefomgeving. 

    

 

Cookie-instellingen