Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Vraag en antwoord Swale Legmeer-West

De Swale is een verlaagde groenvoorziening waarin op een gecontroleerde wijze tijdelijk regenwater wordt vastgehouden. Dit regenwater wordt gedurende maximaal een dag vastgehouden op de bodem en in een ondergrondse grindkoffer. Zo voorkomen we dat bij hevige regenval het oppervlaktewatersysteem overbelast raakt.

In de periodes dat het veel regent zal er meer en langer water in de Swale blijven staan. De Swale is zo gemaakt dat het water na een extreme bui binnen een dag automatisch wordt afgevloeid op het oppervlaktewater.

De Swale langs de Fazant en de Waterhoen dient drie doelen: spelen, waterberging en groen. Vanwege die drie doelen is de speelplek ontworpen voor kinderen van 12 jaar en ouder. In de wijk zijn ook speelplekken speciaal gemaakt voor kinderen van 0 tot 6 en van 6 tot 12 jaar.

De speeltuinen rondom de Swale staan in het droge gedeelte, dus langs de buitenrand. Zo blijven ze ook bruikbaar als het heeft geregend. Rondom de speeltoestellen ligt een strook van 1,5 meter met kunstgras (veilige val-ondergrond) en dit voldoet aan de eisen. Het is voor de veiligheid wel van belang dat de automobilisten zich houden aan de verkeersregels in dit 30 km gebied.

De gemeente Uithoorn heeft als beleid dat zelfstandig spelende kinderen (ouder dan 12 jaar) zich bewust horen te zijn dat spelen bij water en wegen gevaarlijk kan zijn. Als kinderen dit nog niet kunnen, horen ze onder begeleiding te spelen. De weg langs de Swale is een 30 km zone met lokaal, éénrichtingsverkeer en de nodige bochten. Tussen de speeltoestellen en de weg zit voldoende afstand waarmee de kinderen niet direct op de weg terecht komen als ze onverhoopt vallen.

Hiernaast hebben de (tijdelijk) waterrijke delen van de Swale verder ook nog natuurvriendelijke oevers.

Dat was niet mogelijk. Deze grootte is nodig om de door het waterschap voorgeschreven hoeveelheid water te kunnen vasthouden bij hevige waterval.

Kort na een zeer hevige bui kan er een laag van ongeveer 30 cm water blijven staan. Bij speelvoorzieningen geldt dit als een relatief veilige waterdiepte. Als daarna nog meer regen valt, komt het via een noodvoorziening sneller in de sloot terecht.

Spelen kan altijd, maar na hevige regenval kunnen kinderen wel makkelijker nat worden tijdens het spelen, zeker bij de stapstenen. Tip: laat de mobieltjes thuis!

Een Swale zoals in de Legmeer-West is een unieke combinatie van een Raingarden (groene tijdelijke waterberging) en een Wadi met speelvoorzieningen (Water afvoeren door drainage en infiltratie.

Met beiden zijn succesvolle ervaringen van een hoogwaardige groenvoorziening, meer biodiversiteit, sociale en avontuurlijke ontmoetingsplek die meerwaarde geven aan een woonomgeving. Deze Swale heeft nog een extra functie: in perioden van droogte wordt via de onderliggende grindlaag water toegevoerd, zodat het ook tijdens hittegolven een koelere plek blijft.

De Swale bestaat uit een gecontroleerde waterberging en hij loopt binnen maximaal 24 uur leeg. Deze periode is voor muggen te kort voor hun voortplanting. Dat er vanuit de Swale (extra) last van muggen komt, is dus niet aan de orde. Overigens is de wijk rondom de Swale natuurlijk heel waterrijk en daar kunnen muggen wel op af komen.

Nee, dan is erg onwaarschijnlijk. Bijvoorbeeld ratten en muizen hebben voedsel nodig. Dat voedsel zullen ze niet vinden in de duikers van de Swale.

De groenvoorziening bestaat uit verschillende perken met afwisselende bloeiperioden, die eens per jaar groot onderhoud vragen. De bedding van de Swale is ingezaaid met bloemrijke grassen, die hooguit tweemaal per jaar worden gemaaid. Dit beheer draagt bij aan een goede waterdoorlatendheid van de bodem. De bermen worden wel meegenomen in het reguliere maaibeheer. Het beheer zal iets duurder zijn, maar gezien de extra functies (waterberging en spelen) is dit verantwoord.

Van Wijnen en zijn aannemer verwachtten niet dat de werkzaamheden in de Swale risicovol zijn voor schade aan woningen. Er is dan ook vooraf geen monitoring/opmeting uitgevoerd. Bewoners die toch vinden dat er schade is ontstaan worden uitgenodigd de schade zo spoedig mogelijk te melden, zodat er nader onderzoek naar kan worden gedaan.

Alle bewoners (circa 350) zijn gevraagd om deel te nemen aan het participatietraject verdeeld over twee fasen. Fase 1 is gestart in november 2020 en de tweede fase in juli 2021. De kopers van Van Wijnen hebben een uitnodiging voor deelname ontvangen per mail, de huurders van Eigen Haard en de kopers van Blauwhoed hebben een brief per post ontvangen. In deze uitnodiging zat een link naar de online enquête over de speelplekken. In deze enquête zijn vragen gesteld over het soort speeltoestelen gewenst zijn. Met de uitkomsten van de enquête zijn de ontwerpen voor de verschillende speeltuinen gemaakt. Uiteindelijk hebben 143 bewoners deelgenomen aan de participatie.

Cookie-instellingen