Informatieavond ontwerpbestemmingsplan

Het voormalige Connexxionterrein is een kleinschalig bedrijventerrein. Ontwikkelaar UBA gaat dit terrein herontwikkelen met woningbouw. Daarbij gaat het om 82 woningen, waaronder minimaal 20 sociale huurwoningen. Voor dit plan was het noodzakelijk dat het huidige bestemmingsplan werd herzien. Het ontwerpbestemmingsplan lag hiervoor vanaf 4 juni 2021voor iedereen ter inzage. U kon tijdens de inzagetermijn van 6 weken een zienswijze indienen

Informatieavond

Rondom de ter inzagelegging organiseerde de gemeente, samen met ontwikkelaar UBA BV een online informatieavond op dinsdag 15 juni. Tijdens deze avond kon u vragen stellen over het project.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan lag tot en met donderdag 15 juli 2021 ter inzage. Online op ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
 

Indienen zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kon u uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan per brief kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn onder vermelding van het zaaknummer 2021-045814. U kon uw zienswijze met vermelding van dit zaaknummer ook mailen naar gemeente@uithoorn.nl. De gemeenteraad zal, met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Uithoorn, 2 juni 2021

 

Cookie-instellingen