Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Omgevingswet

Omgevingsvisie

Voor het inrichten en gebruiken van onze leefomgeving hebben we te maken met veel wetten en regels. Al deze bestaande wet- en regelgeving is door de rijksoverheid aangepast en gebundeld in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet treedt op 1 januari 2022 in werking.  

Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Doelen van de omgevingwet

Het motto van deze nieuwe wet is: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Dit motto is vertaald in twee maatschappelijke doelen:

  • Doel 1: Het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving. 
  • Doel 2: De leefomgeving zodanig ontwikkelen, gebruiken en beheren om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen. 

De Omgevingswet stelt u, als gebruiker, van de leefomgeving centraal. Er is meer ruimte voor eigen initiatief en de procedures voor het verkrijgen van een vergunning zijn korter.

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Alle gemeenten in Nederland zijn zich aan het voorbereiden op deze nieuwe wetgeving. Een belangrijke stap daarin is het maken van nieuw beleid. Al het bestaande gemeentelijke beleid wordt aangepast en gebundeld in twee nieuwe plannen: de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan:

  • De Omgevingsvisie is een toekomstvisie en beschrijft de doelen van de gemeente voor de lange termijn.
  • Het Omgevingsplan is het juridisch document waarin beschreven wordt wat de eisen zijn waaraan moet worden voldaan bij nieuwe initiatieven.

 

Cookie-instellingen