Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Thema's Omgevingsvisie

Thema: Een gezonde leefomgeving

Veel inwoners ervaren de gemeente Uithoorn als een prettige en veilige leefomgeving. Met veel natuur en water als belangrijke kenmerken. Uithoorn is een gemeente met een levendige samenleving waarin inwoners zich verbonden voelen met elkaar. Waar veel ruimte is voor sporten, bewegen, sociale en culturele activiteiten. Hoe kunnen we die gezonde leefomgeving in de toekomst behouden en versterken?

Thema: Voorzien in de woonbehoefte

Uithoorn is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Er is veel natuur, maar er zijn ook veel voorzieningen in de buurt. De ruimte om nieuwe woningen te bouwen in de gemeente Uithoorn is beperkt. Terwijl de behoefte aan nieuwe woningen groot is. Daarom moeten we creatief omgaan met de ruimte die er is. En tegelijkertijd die gezonde leefomgeving bewaken. We gaan dus op zoek naar plekken waar we in de gemeente Uithoorn nog nieuwe huizen kunnen bouwen én een gezonde leefomgeving kunnen behouden.

Thema: Duurzaamheid

De gemeente Uithoorn heeft 3 belangrijke taken op het gebied van duurzaamheid.

Taak 1 is de energietransitie. Voor de energietransitie werken we in stappen toe naar 2 doelen: in 2040 wordt alle energie die de gemeente nodig heeft duurzaam opgewekt en in 2050 is de gemeente helemaal aardgasvrij. Taak 2 is het klimaatbestendig maken van de gemeente Uithoorn in 2050. Dit betekent dat we maatregelen moeten nemen om wateroverlast, droogte en hitte tegen te gaan. Als 3e taak werken we toe naar een ‘circulaire economie’ in 2050.  Dit betekent dat inwoners en bedrijven al hun afval gescheiden inzamelen, zodat grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Zo willen we bereiken dat in 2050 volledig circulair wordt ingekocht en gebouwd. Dus met hergebruikte grondstoffen.

Thema: Economische veranderingen

Een aantrekkelijke plek om te wonen vraagt ook om een sterke, levendige economie. Zowel lokaal als regionaal. Regionaal betekent dit dat Uithoorn en De Kwakel blijven bijdragen aan Greenport Aalsmeer en het glastuinbouwgebied. Lokaal betekent dit dat de verzameling van bedrijvigheid op bedrijventerreinen het uitgangspunt blijft. Maar lokaal betekent ook dat we kijken naar de werkgelegenheid. Kunnen we passende ruimte bieden aan ondernemers op bedrijventerreinen of in woonwijken en hoe houden mensen hun werk dicht bij huis?

Wil jij meedenken over deze thema's voor Uithoorn 2040?
Stap in en reis mee!

Vul de enquête in

Cookie-instellingen